Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

GIỚI THIỆU

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

(24/07/2015 09:46)

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

(25/09/2014 09:48)

ĐỊA CHỈ: TỔ 5, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI – THÀNH PHỐ HÀ GIANG TỈNH HÀ GIANG. ĐIỆN THOẠI: 0219.3866.427 - FAX: 0219.3862.515. EMAIL: svhttdl@hagiang.gov.vn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

(24/09/2014 09:36)

Đơn vị trực thuộc

(13/06/2014 15:24)

Lãnh đạo sở

(13/06/2014 15:16)

<< >>