Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - TT & DL

22/09/2017 09:17

Tiếp tục thực hiện Quyết định 269/QĐ - UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, chiều 22.9, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa - TT & DL kiểm tra công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2017.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - TT & DL báo cáo với Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh về công tác CCHC của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2017.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa - TT & DL báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và việc tổ chức triển khai CCHC tại đơn vị. Theo đó, Sở đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo về CCHC như: Kế hoạch CCHC năm 2017; kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá công tác CCHC tại các phòng, đơn vị... Chủ động ban hành các thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng thẩm quyền của Sở và niêm yết công khai các TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có kinh nghiệm và trình độ chuyên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc. Việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý được tiến hành thường xuyên, kịp thời và hiệu quả, giảm 30 - 40% thời gian giải quyết các TTHC. Ngoài ra, công tác tổ chức và cán bộ cũng được Sở thực hiện đúng quy định, thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính trong việc chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các hoạt động của đơn vị...

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Bùi Văn Tuân và các thành viên trong Đoàn đã đặt ra một số vấn đề đối với Sở để làm rõ thêm các nội dung nêu trong báo cáo và giải đáp các kiến nghị của lãnh đạo Sở liên quan đến CCHC. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị: Sở tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC; thực hiện tốt CCHC gắn với công tác thi đua của đơn vị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho CCHC. Bên cạnh đó, Sở cần tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử của ngành và tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan để triển khai các giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC của Sở nói riêng và công tác CCHC của tỉnh nói chung, góp phần tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh...

Nguyễn Thị Hoài

Tin khác

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đốc thúc tiến độ CCHC (25/08/2015 17:18)

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LICH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG 2030 (08/10/2014 09:13)

xem tiếp