Thứ năm, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Thông báo mới

DỰ ÁN BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ CĂNG BẮC MÊ

29/08/2019 09:35

Tin khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (19/08/2019 17:11)

Công bố danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ xung trong lĩnh vực TDTT của ngành VHTTDL áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (17/07/2019 08:20)

Cuộc thi du lịch ảnh đẹp tỉnh Bến Tre (04/07/2019 09:42)

Thông báo về cuộc thi ảnh du lịch tỉnh Tây Ninh (04/07/2019 09:41)

Biểu mẫu cung cấp thông tin dữ liệu phát triển bản đồ số (Theo công văn số 828 ngày 24/6/2019 của Sở VHTTDL) (24/06/2019 10:19)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (17/06/2019 07:48)

Thông báo Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2019 (13/05/2019 14:32)

Thông báo Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2018 (12/03/2019 14:10)

Kế hoạch Tổ chức Lễ cúng Thần rừng dân tộc Nùng và khánh thành công trình Miếu thờ thần rừng của dân tộc Nùng huyện Hoàng Su Phì năm 2019 (18/02/2019 14:43)

TÀI LIỆU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN VÀ THÀNH PHỐ HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 (25/01/2019 10:18)

xem tiếp