Thứ hai, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2022

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định về việc Phân loại cấp độ dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

11/11/2021 03:20

 Chi tiết đọc giả xem chi tiết tại File đính kèm:

c/document_library/get_file

Tin khác

Thông báo: Đường dây hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang (09/11/2021 05:02)

Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. (04/11/2021 03:08)

QĐ Về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/11/2021 01:45)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) năm 2020 (01/10/2021 17:13)

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (03/08/2021 10:09)

Vận động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chương trình kết nối Nông sản, sản sẻ yêu thương, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid (03/08/2021 07:59)

Về việc bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá (02/08/2021 10:03)

Tất cả người vào địa phận tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS- Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày (22/07/2021 14:29)

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (21/07/2021 15:27)

Kế hoạch kiểm tra Hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2021 (07/06/2021 15:55)

xem tiếp