Thứ hai, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2022

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo về việc đón khách du lịch quay trở lại Hà Giang trong tình hình mới

23/11/2021 23:22

Chi tiết đọc giả theo dõi tại File đính kèm: c/document_library/get_file 

Tin khác

Thể lệ cuộc thi video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi" (12/11/2021 19:16)

Quyết định về việc Phân loại cấp độ dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (11/11/2021 03:20)

Thông báo: Đường dây hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang (09/11/2021 05:02)

Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. (04/11/2021 03:08)

QĐ Về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/11/2021 01:45)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) năm 2020 (01/10/2021 17:13)

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (03/08/2021 10:09)

Vận động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chương trình kết nối Nông sản, sản sẻ yêu thương, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid (03/08/2021 07:59)

Về việc bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá (02/08/2021 10:03)

Tất cả người vào địa phận tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS- Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày (22/07/2021 14:29)

xem tiếp