Thứ hai, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2022

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO Thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang

03/12/2021 16:47

 CLICK XEM FILE ĐÍNH KÈM: c/document_library/get_file

Tin khác

Thông báo về việc đón khách du lịch quay trở lại Hà Giang trong tình hình mới (23/11/2021 23:22)

Thể lệ cuộc thi video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi" (12/11/2021 19:16)

Quyết định về việc Phân loại cấp độ dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (11/11/2021 03:20)

Thông báo: Đường dây hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang (09/11/2021 05:02)

Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. (04/11/2021 03:08)

QĐ Về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/11/2021 01:45)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) năm 2020 (01/10/2021 17:13)

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (03/08/2021 10:09)

Vận động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chương trình kết nối Nông sản, sản sẻ yêu thương, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid (03/08/2021 07:59)

Về việc bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá (02/08/2021 10:03)

xem tiếp