Thứ hai, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2022

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/01/2022 09:26

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định sổ 45/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo trình tự thủ tục xét tặng, ngày 14/12/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2681/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính xét tặng đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể thuộc các thể loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu Nghệ nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua dịch vụ công trực tuyên mức độ 4. Thành phần hồ sơ gồm: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân"; Các tài liệu, băng, đĩa hình, ảnh mô tả, chứng minh tri thức, kỹ năng đang nắm giữ; Giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng, bằng khen liên quan tới đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể và các tài liệu khác liên quan. Hồ sơ được giải quyết theo trình tự 3 cấp: cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Thời gian giải quyết theo quy định là 42 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hiện nay, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật th trên địa bàn tỉnh chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm dịch vụ công các huyện, thành phố và của tỉnh.

Ngọc Hoài

Tin khác

Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác CCHC năm 2021 (01/01/2022 10:43)

Hội nghị tập huấn trực tuyến cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (25/11/2021 08:13)

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (26/10/2021 19:28)

Tập huấn nghiệp vụ quản trị một cửa, cổng dịch vụ công trực tuyến (02/10/2021 19:02)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 18:35)

THÔNG BÁO Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (30/08/2021 18:06)

CÔNG TÁC XÚC TIẾN QUẢNG BÁ DU LỊCH NĂM 2019 (26/12/2019 08:19)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - TT & DL (22/09/2017 09:17)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đốc thúc tiến độ CCHC (25/08/2015 17:18)

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LICH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG 2030 (08/10/2014 09:13)

xem tiếp