Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Cải cách hành chính

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LICH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG 2030

08/10/2014 09:13

Hà Giang là tỉnh núi cao, biên giới nằm ở cực Bắc Việt Nam. Theo Chiến lược và Quy hoạch Tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Hà Giang thuộc vùng Du lịch Trung du, miền núi Bắc Bộ (TDMNBB). Hà Giang được nhìn nhận là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch và giữ vị trí quan trọng đối với phát triển du lịch vùng và cả nước.

Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ du lịch