Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Các báo viết về du lịch Hà Giang

Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang số 1 năm 2015

13/05/2015 16:19

Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang số 1 năm 2015 gồm các nôị dung sau: Thông tin chuyên ngành - Trao đổi nghiệp vụ - Văn hóa, Văn nghệ Hà Giang

CLICK XEM FILE ĐÍNH KÈM: http://www.mediafire.com/view/xnnt9hx4yjj3q32/tap_chi_so_VHTT_&_du_lich_ha_gaiang_in.pdf

Văn phòng

Tin khác

Hà Giang (16/02/2015 17:01)

Bản tin du lịch số 4, tháng 12 năm 2014 (22/01/2015 19:51)

Bản tin du lịch số 3, tháng 9 năm 2014 (16/10/2014 15:04)

Cẩm nang du lịch Hà Giang (11/10/2014 11:43)

Bản tin du lịch số 2, tháng 6 năm 2014 (25/09/2014 14:51)

xem tiếp