Thứ năm, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Phòng ban chuyên môn

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

24/07/2015 09:46

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn Phòng Sở
a. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu về công tác Hành chính, tổng hợp
b. Họ tên Chánh VP, Phó chánh văn phòng, điện thoại:
1. Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hoài - Số điện thoại: 0219.3875.532; DĐ: Đ0949.588.873
2. Phó văn phòng: Đỗ Thị Hương - Số điện thoại: 0219.3866. 427; DĐ: 01682.878.518

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Trịnh Thị Thu - Số điện thoại: 0219.3875.532; DĐ: 0935.544.812

2. Phạm Thị Linh Giang - Số điện thoại: 0219.3866.427; DĐ: 0981.498.928

2. Thanh Tra Sở
a. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu về công tác thanh tra kiểm tra các hoạt động của ngành, các dịch vụ liên quan tới Văn hóa, thể thao, du lịch; Công tác kiểm tra liên ngành theo Quyết định 814.
b. Họ tên trưởng, phó thanh tra, điện thoại:
1. Chánh Thanh tra: Phạm Đức Tuấn - Số điện thoại: 0219.3867148; DĐ: 0912.134118

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Nguyễn Duy Quyết - Số điện thoại: 0219.3867148


3. Phòng Tổ chức - Pháp chế
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu về tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:

1. P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Thủy - Số điện thoại: 0219.3866131; DĐ: 0915806656

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Nguyễn Thị Minh Đức - Số điện thoại: 0219.3866131; DĐ: 0917531383


4. Phòng Kế hoạch tài chính
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu quản lý, sử dụng các chương trình mục tiêu của ngành; Xây dựng kế hoạch; quản lý kinh tế, tài sản
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. P.Trưởng phòng: Trần Thái Sơn - Số điện thoại: 0219.3868263; DĐ: 0913.094025

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Nguyễn Thị Dung - Số điện thoại: 0219.3868263; DĐ: 0912801736

2. Vũ Thị Thu Hường - Số điện thoại: 0219.3868263; DĐ: 0948936666

3. Phan Thị Nhung - Số điện thoại: 0219.3868263; DĐ: 0948129559


5. Phòng Quản lý văn hóa
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu về công tác quản lý liên quan tới lĩnh vực Văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. Trưởng phòng: Quách Thị Thuý Hà - Số điện thoại: 0219.3875533; DĐ: 
01686.796.166
2. Phó phòng: Nông Bích Loan - Số điện thoại: 0988.125.792

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Nguyễn Thị Hương - Số điện thoại: 0219.3875533; DĐ: 01242934480

2. Vũ Thị Nga - Số điện thoại: 0219.3875533; DĐ: 0915122858

 

6. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu về công tác quản lý liên quan tới lĩnh vực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; nếp sống văn hóa, làng bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa.
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Quang - Số điện thoại: 02193.3868.175 -  0982.336.352

2. Phó phòng: Hoàng Văn Phú - Số điện thoại: 0916.233.288

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Lâm Thùy Như - Số điện thoại: 0219.3868175; DĐ: 01696667779

 

7. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
a. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu về công tác quản lý các hoạt động TDTT quần chúng.
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. Trưởng phòng: Hoàng Phi Hùng – 0219.3868.789; Số điện thoại: 0916.023.588

2. Phó phòng: Đỗ Đình Dũng  – 0219.3868.789; Số điện thoại: 01662.019.333

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Hoàng Thị  Thảo - Số điện thoại: 0219.3868789; DĐ: 0962647314

 

8. Phòng Quản lý du lịch
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu về công tác quản lý Du lịch
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. Phó phòng: Nguyễn Thị Huyên - Số điện thoại: 0911.158.368
2. Phó phòng: Đinh Ngọc Thành – Số điện thoại: 0988.600.096

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Nguyễn Thị Thu Hương - Số điện thoại: 0219.3868740; DĐ: 0948063596

2. Đào Thị Lan - Số điện thoại: 0219.3868740; DĐ: 0979292961

3. Vừ Mai Hương - Số điện thoại: 0219.3868740; DĐ: 0912246914

4. Hoàng Mạnh Hưng - Số điện thoại: 02193.868.740; DĐ: 0913.649.127

5. Vũ Thị Nhung - Số điện thoại: 0219.3868740; DĐ: 0392.014.260


9. Phòng Quản lý di sản văn hóa
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu về lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể.
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. Trưởng phòng: Âu Văn Hợp - Số điện thoại: 0219.3861.717; DĐ: 
0989.196.694

c. Họ tên chuyên viên, điện thoại:

1. Nguyễn Thị Lượng - Số điện thoại: 0219.3861.717; DĐ: 0949.035.934

2. Mai Thị Huyền - Số điện thoại: 0219.3861.717; DĐ: 0979760788


10. Phòng Thể thao thành tích cao
a. Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu quản lý các hoạt động Thể thao thành tích cao
b. Họ tên trưởng, phó phòng, điện thoại:
1. Trưởng phòng: Hoàng Khắc Giang - Số điện thoại: 0219.3861.718; DĐ: 
0914.567.157
2. Phó phòng: Trần Xuân Vinh - Số điện thoại: 0219.3861.718; DĐ: 0945.352.616

 

Phòng Tổ chức - Pháp chế