Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Du lịch

Quang Bình phát triển du lịch bền vững

(07/01/2020 13:45)

Với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, nhiều thác nước, sông suối,… các dân tộc trên địa bàn huyện vẫn giữ được những nét văn hoá truyền thống độc đáo, đặc trưng; phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống đang là giải pháp hiệu quả để huyện Quang Bình phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương.

. Xuân biên cương

(03/01/2020 07:41)

<< >>