Thứ năm, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Thông báo mới

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam"

05/11/2019 14:32

 CLICK XEM FILE ĐÍNH KÈM: c/document_library/get_file

Tin khác

Kế hoạch tổ chức không gian văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm đặc trưng các dân tộc tỉnh Hà Giang tại Hà Nội (04/10/2019 14:13)

DỰ ÁN BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ CĂNG BẮC MÊ (29/08/2019 09:35)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (19/08/2019 17:11)

Công bố danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ xung trong lĩnh vực TDTT của ngành VHTTDL áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (17/07/2019 08:20)

Cuộc thi du lịch ảnh đẹp tỉnh Bến Tre (04/07/2019 09:42)

Thông báo về cuộc thi ảnh du lịch tỉnh Tây Ninh (04/07/2019 09:41)

Biểu mẫu cung cấp thông tin dữ liệu phát triển bản đồ số (Theo công văn số 828 ngày 24/6/2019 của Sở VHTTDL) (24/06/2019 10:19)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (17/06/2019 07:48)

Thông báo Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2019 (13/05/2019 14:32)

Thông báo Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2018 (12/03/2019 14:10)

xem tiếp