Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Các báo viết về du lịch Hà Giang

HỒ TREO

26/01/2016 09:44

(Kim Bạch Diệp là bút danh của Nguyễn Trần Bé)

                                                       Như một chiếc gương trời

                                                       lượn vòng theo thế đá

                                                       cái hồ treo - ô kìa

                                                       hiện ra như  phép lạ!

 

Chắt từ mồ hôi đá

thành dòng nước mát xanh

cho vai cha thêm chắc

tay mẹ mềm sợi lanh

 

Lọc từ trong nguồn mạch

thành dòng nước ngọt lành

làm dịu đi cơn khát

nơi buốt giá, khô hanh

 

Tiết ra từ vách núi

Thành dòng nước trong ngần

cho hoa thơm, quả ngọt

cho lộc biếc ngày Xuân…

 

 

Nguyễn Trần Bé

Tin khác

Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang số 1 năm 2015 (13/05/2015 16:19)

Hà Giang (16/02/2015 17:01)

Bản tin du lịch số 4, tháng 12 năm 2014 (22/01/2015 19:51)

Bản tin du lịch số 3, tháng 9 năm 2014 (16/10/2014 15:04)

Cẩm nang du lịch Hà Giang (11/10/2014 11:43)

Bản tin du lịch số 2, tháng 6 năm 2014 (25/09/2014 14:51)

xem tiếp