Thứ hai, Ngày 17 Tháng 1 Năm 2022

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị tập huấn trực tuyến cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

25/11/2021 08:13

Sáng 23.11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan tại các điểm cầu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu các vấn đề chung về CCHC; nội dung của Nghị quyết số 76 về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021-2030 và triển khai Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác CCHC Nhà nước.

Theo đó ngày 15.7.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76 về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021 – 2030, nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Nghị quyết tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, trọng tâm CCHC 10 năm tới là: Cải cách thể chế, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển đất nước. Ngay sau khi Nghị quyết số 76 của Chính phủ được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23 nêu rõ một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả…

Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị nâng cao được kỹ năng, phương pháp trong việc theo dõi, rà soát, đánh giá về CCHC, thủ tục CCHC, phân tích các chỉ số và xếp loại về CCHC. Qua đó chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, phối hợp, tham mưu với lãnh đạo về CCHC trong lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị; góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: BHG online

Tin khác

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (26/10/2021 19:28)

Tập huấn nghiệp vụ quản trị một cửa, cổng dịch vụ công trực tuyến (02/10/2021 19:02)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 18:35)

THÔNG BÁO Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (30/08/2021 18:06)

CÔNG TÁC XÚC TIẾN QUẢNG BÁ DU LỊCH NĂM 2019 (26/12/2019 08:19)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - TT & DL (22/09/2017 09:17)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đốc thúc tiến độ CCHC (25/08/2015 17:18)

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LICH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG 2030 (08/10/2014 09:13)

xem tiếp